Informacja o zmianach w programie SKP 2002 - ver. 2003.03.01.

 

Szanowni Państwo,

W aktach prawnych dodano wydane nowe Dzienniki Ustaw.

Umieszczona została znowelizowana umowa europejska, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR 2001.

W najnowszej wersji SKP 2002 wprowadzono kilka zmian i usprawnień:

  • 1) Usunięto problem z polskimi czcionkami w systemie Windows 2000, Windows NT i Windows XP. Pojawiał się on w sytuacji kiedy jako domyślny włączony był język angielski (zamiast polskiego) lub włączona była klawiatura: "polska" zamiast: "polska programisty".

  • 2) Na życzenie diagnostów, przywrócono opcję zapisu "Uzupełniania danych". Dodatkowo istnieje teraz możliwość wystawienia duplikatu zaświadczenia z BTP z uzupełnieniem danych, bez konieczności wprowadzania pojazdu ponownie do badania. Przykład: przyjeżdża klient, który był na badaniu kilka dni temu. Chciałby otrzymać wypis z BTP z wydrukowanym "Uzupełnieniem danych". Wystarczy poprzez archiwum ("...dawno temu"), dokonać korekty danych pojazdu ("dwuklik" na wybranym badaniu). W tym celu po wybraniu pojazdu do korekty i otwarciu okna korekty - proszę zaznaczyć pole wyboru "UZUPEŁNIENIE DANYCH". Po wczytaniu danych z katalogu (klawisz "Wczytaj dane z katalogu") należy zatwierdzić zmianę w zaświadczeniu i zamknąć okno korekty. Przechodząc teraz do druku duplikatów, na wypisie z BTP pojawi się tabelka z uzupełnieniem danych. Zostanie ona zapamiętana w programie.

  • 3) W uzupełnieniu danych obok DMC pojazdu dodano Masę własną.

  • 4) Przy pojeździe typu "ciągnik rolniczy" program automatycznie wczytuje 2-letni termin badania, co jest sygnalizowane "pulsowaniem" zielonego tła w polu POZYTYWNE (okno "...w toku..."). Pulsowanie pojawia się zawsze w sytuacji, kiedy termin badania jest różny od 1 roku.

  • 5) W oknie "Początek...", w polu numer nadwozia wprowadzono sygnalizację długości nr VIN za pomocą zmiennego koloru tego pola: - żółte pole - ilość znaków poniżej 17, - zielone pole - 17 znaków, - czerwone pole - ponad 17 znaków.

  • 6) W oknie "Początek...", podczas wczytywania pojazdu z bazy zostaną również wczytane dane właściciela (jeśli oczywiście wcześniej były wpisane).

  • 7) Poprawiono numerację stron Rejestru.

  • 8) W opcji "Oczyszczanie baz" dodano rocznik 2003.

  • 9) W oknie "Administracja" dodano pole "wybór drukarki przed drukowaniem". Po uaktywnieniu tej opcji, możliwe jest przekierowanie druku zaświadczenia z BTP, nabicia lub GAZ, na dowolną drukarkę (przed rozpoczęciem drukowania pojawi się okno wyboru drukarki). Pozwala to na przekierowanie polecenia na inną drukarkę w sytuacji kiedy domyślna jest "zajęta" drukowaniem innych dokumentów. 10) W zaświadczeniu "Zmiany konstrukcyjne" zwiększono do 500 ilość znaków w polu "Opis zmian".

  • 11) Dodano pole VIN w "Raporcie z badań".

Wszystkim użytkownikom SKP 2002 po udostępnieniu firmowego adresu e-mail wysyłamy informacje na temat przygotowywanych nowych projektów, uchwał i dyrektyw. W tym celu należy wypełnić, podpisać i odesłać oświadczenie.

 

Przed instalacją programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. Po instalacji zalecany restart komputera (opcja ustawiona jest domyślnie). Prosimy korzystać z pomocy zawartej w programie, którą można wydrukować w formie instrukcji. Aktualizację wysyłamy tylko do klientów, którzy opłacili należności za użytkowanie oprogramowania.

Prosimy o przejrzenie wszystkich ustawień w oprogramowaniu. W przypadku pojawienia się trudności prosimy o kontakt telefoniczny po godzinie 14.00 pod numerem 0-42 650-58-59 lub 0 502 301240.

Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu zestawu do druku tabliczek zastępczych na atestowanych materiałach dla stacji użytkujących SKP 2002 mających uprawnienia do nabijania numerów.

Grzegorz Krzemieniecki