Pismo do urzędów i stacji z dn 11.11.03

  

Starostowie i Prezydenci Miast

Wydziały Komunikacji - jednostki kontroli

Stacje Kontroli Pojazdów

 

 

Szanowni Państwo,

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie „SKP 2002 ProPakiet” jest o wiele bogatsze od tego, które jest sugerowane stacjom kontroli pojazdów na waszym terenie. Każdy na pewno będzie się zastanawiał:

Dlaczego warto korzystać z naszego oprogramowania?

Odpowiedź jest prosta. Jesteśmy najbardziej konkurencyjni cenowo. Sprawność organizacyjna i zastosowane platformy programistyczne stawiają oferowane oprogramowanie na 1 miejscu  w zakresie sztuki tworzenia oprogramowania. Funkcjonalność, zawartość jak również jakość pozwala na stwierdzenie, że oprogramowanie przyjazne jest dla diagnosty, zawiera wszystko to co jest niezbędne do prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Decydując się na współpracę z naszą firmą, przedsiębiorcy zapewniają sobie wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Chciałbym w tym miejscu poinformować Państwa o wyniku przetargu na budowę i uruchomienie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Przetarg wygrała polska firma Softbank, przy współpracy z Face Technologies z RPA. Warto zauważyć, iż po raz kolejny rzeczywistość zweryfikowała rzetelność naszych informacji. Wbrew sugestiom i dezinformacjom przekazywanym Państwu na wszelkiego typu konferencjach, szkoleniach itp., przetarg wygrała firma nie związana w żaden sposób ze Stacjami Kontroli Pojazdów. Informacja ta jest o tyle istotna, że nie ma w tym momencie żadnej możliwości narzucenia przez jakąkolwiek instytucję, obowiązku korzystania z jednego typu oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów (o czym informujemy od blisko 2 lat). Ponadto następnym elementem potwierdzającym są podane na stronie internetowej MSWiA szczegółowe informacje o systemie CEPiK. W dziale poświęconym przekazywaniu danych możemy przeczytać: „Stacja Badań Technicznych/złomowisko wykorzystuje samodzielną (tj. działającą bez komunikacji z centralą systemu CEPiK) aplikację, do której wprowadzają informację o wykonanych czynnościach”.

W projekcie jako doradca MSWiA, wzięła udział firma Infovide, która opracowała specyfikację architektury systemu CEPIK.

Odnośnie pisma wysłanego do ZPP dotyczącego zezwoleń i certyfikacji stacji kontroli pojazdów. Informuję, że aktualnie sprawa rozpatrywana jest u Rzecznika Praw Obywatelskich, zarejestrowana jest pod numerem RPO/444316/03/VI/623 dnia 14 maja 2003 roku. Więcej szczegółów jest umieszczone na naszej witrynie internetowej.

Uprzejmie informuję, że tym osobom, których prawa obywatelskie zostały naruszone, przysługuje zgodnie  z art. 9 i 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, prawo złożenia stosownego wniosku, w którym należy określić przedmiot sprawy i rodzaj naruszenia prawa.

Wniosek taki nie wymaga szczególnej formy i jest wolny od opłat, w piśmie należy podać w/w numer sprawy.

Pod poniższym adresem można uzyskać informację odnośnie certyfikacji SKP.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ul. Kłobucka 23 a

02-699 Warszawa

tel. 0-prefiks-22 6470895

fax. 0-prefiks-22 6470841

e-mail: koordynacja@pcbc.gov.pl

               

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Krzemieniecki