Konsultacje treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu...

Opinię należy wysłać do ZPP biuro@powiatypolskie.pl .