W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Szanowni Państwo

w nawiązaniu do otrzymanej korespondencji -  

.....Dziękuję za ostatnie informacje i wnikliwe śledzenie problematyki SKP. Zbulwersowany jestem inną sprawą proszę o zajęcie stanowiska na forum, bo temat będzie rozwojowy, choć jeszcze lekceważony przez Starostwa i urzędników skarbowych.

Celem przyciągnięcia klientów do nieograniczenie powstających nowych SKP i utrzymania już istniejących, spotyka się praktykę obdarzania klientów drobnymi upominkami w postaci pięciu lub nawet dziesięciu litrów gazu przy badaniu technicznym auta z gazem, pięcioma litrami benzyny, czy obiadem-przekąską wartości 10 zł. Wszystko to rozumiem, tym bardziej jeśli Stacja jest na jednym terenie i w jednej firmie ze stacją paliw lub barem. Sami często na życzenie klienta sprawdzamy amortyzatory lub dokonujemy drobnych regulacji całkowicie gratis, przy badaniu podstawowym. Ostatnio w telewizji kablowej w naszym powiecie, ukazuje się ogłoszenie-reklama oddawanej już do użytku nowej Stacji, o treści: 15 litrów etyliny gratis po przybyciu na badanie. Dwie następne stacje, budujące się, będą pewnie już oferować po 20 l ? I co dalej? Czy to tak wygląda polski kapitalizm? Czy to jest legalne, nie mówiąc już o uczciwości 15 l benzyny to połowa wartości badania technicznego.....

- informuję, że za przejaw nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy uznaje się sprzedaż z premią, jeśli jest ona inna niż przedmiot sprzedaży i ma ona znaczną wartość.

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 17 a (Dz. U. Nr 126, poz. 1071 z 9.08.2002 r.) zostało zdefiniowane co jest lub nie jest czynem nieuczciwej konkurencji - nowa norma prawna obowiązująca od 10 listopada 2002 r.

....Art. 17 a

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 1, jeżeli premie stanowią towary lub usługi:

1) o niewielkiej wartości lub próbki towaru,

2) wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach, lub konkursach, których wynik nie zależy od przypadku....

Załączam wybrany cytat ze strony: http://zrembe.republika.pl/index20.htm

....Koniec prezentów? Nieuczciwą konkurencją stało się też prowadzenie popularnej sprzedaży premiowej, tj. dodawanie do kupowanego towaru lub usługi innego towaru lub usług, chyba że dołączone towary są próbkami, lub towary czy usługi będące premią są niewielkiej wartości, lub stanowią wygrane w loteriach promocyjnych organizowanych na podstawie przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach albo konkursach, których wynik nie zależy od przypadku. Przepis ten oznacza, że nie można organizować sprzedaży promocyjnej towarów lub usług, gdy ich nabywca otrzymuje od sprzedawcy towar lub usługę innego rodzaju. Wyłącza on możliwość dodawania przez sprzedawców towarów i usług innych niż sprzedawane. Próbuje się interpretować "towar odmienny" jako "nie pozostający w faktycznym (gospodarczym) i prawnym związku z przedmiotem sprzedaży" ("Sprzedaż z premią", Anna Sobczak, "Rzeczpospolita" z 28 sierpnia). Po pierwsze - brak jakiejkolwiek podstawy prawnej, by przy interpretacji odmiennych towarów odwoływać się do pojęcia przynależności. Wykładnia przepisu nie może prowadzić do uzupełniania go dodatkowymi, nie zawartymi w jego treści, warunkami.

Po wtóre - brak jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla takiej interpretacji. Przynależność jest związkiem o charakterze faktycznym, a rzeczy w nim pozostające nie tracą swej odrębności i nie przestają być towarami odmiennymi. Towary odmienne to po prostu towary, które nie mogą być stosowane zamiennie. Niewielka wartość to znaczy jaka? Budzi też wątpliwości pojęcie "towary i usługi niewielkiej wartości". Rodzi się bowiem pytanie, czy niewielką wartość należy odnosić do wartości sprzedawanej rzeczy czy też obiektywna wartość dodawanych towarów lub usług ma być niewielka. Przy założeniu, że chodzi o obiektywnie niską wartość, przepis ten prowadzi do ewidentnego, niczym nie usprawiedliwionego zróżnicowania sytuacji podmiotów, w zależności od wartości dobra stanowiącego przedmiot obrotu. O ile dodana do pasty do zębów szczoteczka może być zachętą do jej nabycia, o tyle dodany do samochodu podarunek o porównywalnej wartości taką zachętą z przyczyn oczywistych nie jest......

Po zapoznaniu się z treścią należy postawić następujące pytania:

1.  Dlaczego nie podano definicji odnoszącej się do określenia "niewielkiej wartości"?

2.  Jakie normy prawne określają “wartość nieodpłatnej premii?

3. Czy określenie nieodpłatnej premii”, na podstawie obowiązujących przepisów, można uznać za nieodpłatne świadczenie” zawarte w ustawie o podatku dochodowym na 2003 r.?

Linki do omawianego zagadnienia: .

INTERIA.PL - Prawo http://prawo.interia.pl/kodeksy?aid=7698

... Ustawa. z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz.U. Nr 47, poz. ... , 10. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. ...

INTERIA.PL - Prawo http://prawo.interia.pl/kodeksy?aid=7688
... , 9. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 10. Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. 11. Ustawa o Inspekcji Handlowej. 12. ...

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Format pliku: Microsoft Word 2000 - Wersja HTML
... Dz.U. z 3 listopada 2000 r. jest ustawa z 9 września 2000 r., której art. 3 wprowadził
duże zmiany m.in. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ...

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obowiązuje od 10 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1071 z 9.08.2002 r.) http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1071.htm

Najważniejsze zmiany w ustawach podatkowych: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.    http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=156&id=12086

 Pobierz (102 KB)
 Pobierz (110 KB)