Odpowiedź na zapytanie nr 1152

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 1152

w sprawie przeglądu samochodów ciężarowych w stacjach kontroli pojazdów

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo pana marszałka z dnia 14 listopada 2002 r., nr SPS-0203-1152/02, przekazujące zapytanie posła na Sejm pana Tadeusza Szukały w sprawie przeglądu samochodów ciężarowych w stacjach kontroli pojazdów, uprzejmie informuję:

   Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU nr 125, poz. 1371, z późn. zm.) Inspekcja Transportu Drogowego powołana jest do przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Art. 50 tej ustawy w sposób szczegółowy określa zakres kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów (DzU nr 81, poz. 918, z późn. zm.) stacje kontroli pojazdów przeprowadzają okresowe i dodatkowe badania techniczne w procesie dopuszczenia pojazdów do ruchu.

   Jednocześnie informujemy, że stacje kontroli pojazdów upoważnione przez starostę do przeprowadzania badań technicznych pojazdów spełniają wymagania dyrektywy Rady nr 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. dotyczącej przystosowania prawa krajów członkowskich w zakresie sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów silnikowych i ich przyczep.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Mieczysław Muszyński

   Warszawa, dnia 5 grudnia 2002 r.