25.04.2003 Aktualizacja oprogramowania

Informacja dla policji, przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, wydziałów komunikacji, rzeczoznawców, ubezpieczycieli, urzędów celnych, banków, biegłych sądowych, biur detektywistycznych itp.   

 
 
1. W Aktach prawnych dodano:
  • najnowsze rozporządzenia. W Dz. U. Nr 58 poz. 515 zawarty jest jednolity tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

  • do ADR, tabele napisane w sposób umożliwiający ich odczytanie bez konieczności posiadania aplikacji Microsoft Excel;

2. W najnowszej wersji SKP 2002 wprowadzono następujące zmiany i usprawnienia:

  • - umożliwiono korektę dokumentów typu: GAZ, DIP, Opis zmian konstrukcyjnych, SAM pojazd i przyczepa;

  • - w badaniu GAZ wprowadzono możliwość tworzenia własnej listy producentów instalacji gazowej oraz typów reduktora;

3. W programie fakturującym fisVAKT wprowadzono następujące zmiany i usprawnienia:

  • dodano możliwość wyszukiwania nazwy towaru wg dowolnego ciągu znaków, np.: wpisanie w polu "Szukaj towaru wg nazwy..." frazy "BAD" i naciśnięcie klawisza Enter, spowoduje wyświetlenie listy wszystkich towarów posiadających w swojej nazwie szukaną frazę. Wystarczy dokonać wyboru spośród znalezionych i towar zostanie automatycznie wczytany;

  • dodano możliwość bezpośredniej edycji magazynów (nacisnąć klawisze: Magazyn > MAGAZYN);

  • w związku ze zmianą oprogramowania kas fiskalnych ELZAB FP600 i OMEGA - zmieniono niezbędne komponenty (zapewniają one pełną kompatybilność wstecz);

  • zmieniono wybór rodzaju płatności: proszę dokonać następującej zmiany.- Rozwijalną listę rodzajów płatności należy przekonfigurować. Na tej liście mogą znaleźć się tylko nazwy płatności gotówkowych (np. Zapłacono gotówką, Kompensata, Karta płatnicza, Gotówka za pobraniem, itp.). Płatności przelewowe są generowane przez program automatycznie po zaznaczeniu pola "przelew" i wybraniu terminu (np.14 dni).- Dzięki tej zmianie można korzystać z wbudowanej do programu opcji "Kontroli płatności". -Pozwala to na pilnowanie terminowego opłacania wystawionych faktur przelewowych.

  • w wersji komercyjnej dodano opcję remanentu, kontroli stanów ilościowych oraz moduł analizy sprzedaży (druk remanentu, druk analizy);

 

4. W wersji programu AutoVIN®, wprowadzono kilka zmian w zakresie zawartości wbudowanej bazy danych. Zgodnie z zapowiedzią z grudnia ub. roku, rozbudowaliśmy bazę silników. W chwili obecnej obok dotychczasowej bazy silników benzynowych, pojawiły się silniki napędzane innymi rodzajami paliw (w tym również oczekiwane - silniki wysokoprężne). Dotyczy to silników dla pojazdów osobowych, jak i dostawczych oraz ciężarowych, do praktycznie wszystkich spotykanych na rynku marek i typów pojazdów od 1942 roku. W sumie daje to imponującą liczbę ponad 61 tysięcy typów silników.

Uzupełnione zostały również zakresy ustalania rocznika pojazdu na podstawie jego numeru fabrycznego w wybranych markach pojazdów.

5. W programie AutoKatalog dodano sporą ilość pojazdów ciężarowych i dostawczych.

Ważna informacja:

W związku z rozpoczętą reorganizacją Katalogu SKP, pojazdy te są widoczne w katalogach od rocznika 1998 bez względu na rzeczywisty rok produkcji!

Wszystkim użytkownikom SKP 2002 po udostępnieniu firmowego adresu e-mail wysyłamy informacje na temat przygotowywanych nowych projektów, uchwał i dyrektyw. W tym celu należy wypełnić, podpisać i odesłać oświadczenie.

Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu zestawu do druku tabliczek zastępczych na atestowanych materiałach dla stacji użytkujących SKP 2002 mających uprawnienia do nabijania numerów.

 

Łódź, dnia 25.04.2003 r.                                                 Grzegorz Krzemieniecki