24.10.2003 Aktualizacja oprogramowania

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustaleniami Umowy Licencyjnej przesyłamy aktualizację użytkowanego oprogramowania.

W wyniku sugestii użytkowników w programie SKP 2002 wprowadzono dodatkową opcję, ręczne określenie następnego terminu badania technicznego klawisz 6, 12, 24 m-ce oraz wiele drobnych zmian mających na celu poprawienie funkcjonalności i komfortu obsługi poszczególnych programów.

Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania oprogramowania należy wysyłać pocztą elektroniczną lub listem na adres:

JAPA SOFTWARE POLAND
91-111 Łódź ul. Traktorowa 59 lok 39 tel. 0 42 650-58-59
91-204 Łódź ul. Traktorowa 128 lok.506 tel/fax 0 42 650-99-37

e-mail: japa@japa.com.pl

Wszystkim użytkownikom oprogramowania po udostępnieniu firmowego adresu e-mail wysyłamy informacje odnośnie Prawa o ruchu drogowym, o przygotowywanych nowych projektach, uchwałach, dyrektywach, interpelacjach i zapytaniach poselskich. W tym celu należy wypełnić, podpisać  i odesłać oświadczenie na adres:

SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki

92-524 Łódź ul. Gorkiego 21/31

tel.0602 710688 tel/fax 0-42 673-48-14

e-mail: biuro@sunrise-phu.com.pl

 

Ważne informacje:

Przetarg na budowę i uruchomienie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wygrała polska firma Softbank, przy współpracy z Face Technologies z RPA. Warto zauważyć, iż po raz kolejny rzeczywistość zweryfikowała rzetelność naszych informacji. Wbrew sugestiom i dezinformacjom przekazywanym Państwu na wszelkiego typu konferencjach, szkoleniach itp., przetarg wygrała firma nie związana w żaden sposób ze stacjami kontroli pojazdów. Informacja ta jest o tyle istotna, że nie ma w tym momencie żadnej możliwości narzucenia przez jakąkolwiek instytucję, obowiązku korzystania z jednego typu oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów (o czym informujemy od blisko 2 lat).

 

Odnośnie pisma w sprawie certyfikacji i zezwoleń informuję, że aktualnie sprawa rozpatrywana jest u Rzecznika Praw Obywatelskich, zarejestrowana jest pod numerem RPO/444316/03/VI/623 dnia 14 maja 2003 roku.

Uprzejmie informuję, że tym osobom, których prawa obywatelskie zostały naruszone, przysługuje zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, prawo złożenia stosownego wniosku, w którym należy określić przedmiot sprawy i rodzaj naruszenia prawa.

Wniosek taki nie wymaga szczególnej formy i jest wolny od opłat, w piśmie należy podać w/w numer sprawy.

Pod poniższym adresem można uzyskać informację odnośnie certyfikacji SKP.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ul. Kłobucka 23 a

02-699 Warszawa

tel. 0-prefiks-22 6470895

fax. 0-prefiks-22 6470841

e-mail: koordynacja@pcbc.gov.pl

 

Przed instalacją oprogramowania należy zakończyć pracę ze wszystkimi programami pakietu.

Po instalacji zalecany jest restart komputera (opcja ustawiona jest domyślnie).

W przypadkach wątpliwych prosimy korzystać z pomocy zawartej w programie.

Aktualizację wysyłamy tylko do klientów, którzy nie posiadają zaległości w opłatach abonamentowych za użytkowanie oprogramowania.

Po zainstalowaniu oprogramowania prosimy o sprawdzenie poprawności wszystkich ustawień  w oprogramowaniu.

W przypadku pojawienia się trudności prosimy o kontakt telefoniczny po godzinie 14.00 pod numerem 0-42 650-58-59 lub 0 502 301240.

Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu tabliczek zastępczych metalowych oraz zestawu do druku tabliczek zastępczych na atestowanych materiałach dla stacji użytkujących SKP 2002 mających uprawnienia do nabijania numerów.

Łódź, dnia 25.10.2003 r.                                                                       

 Grzegorz Krzemieniecki