03.06.2003 r.   Informacje uzupełniające do pism z dnia 07.04.2003 r. i 15.05.2003 r.

 

Przesyłam informacyjnie w uzupełnieniu do poprzednio wysłanej korespondencji z dnia 07.04.2003 r. i 15.05.2003 r.

Opis uprawnień na certyfikację, umieszczony na stronach PCA.

Instytut Transportu Samocodowego w Warszawie posiada akredytację tylko na wyroby i personel, pod tym adresem można sprawdzić -  http://www.pca.gov.pl/wykazac.php .

Linki do stron na których można dokonać sprawdzenia.

Polskie Centrum Akredytacji http://www.pca.gov.pl/start.php. Jednostki certyfikujące i zakres akredytacji (posiadanych uprawnień) http://www.pca.gov.pl/wykazac.php

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji http://www.pcbc.gov.pl/firma.html

"Certyfikacja Wyrobów", "Certyfikacja Systemów Zarządzania" i "Certyfikacja Auditorów" http://www.pcbc.gov.pl/certyfikacja.html

Polski Komitet Normalizacyjny - http://www.pkn.pl i Międzynarodowa Klasyfikacja Norm ... 21, 03.120.10, Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości, Quality management and quality assurance, 22, 03.120.20, Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. ... www.pkn.pl/PPN/ics2.asp?ics1=3

 

Pod poniższym adresem można uzyskać informację odnośnie certyfikacji SKP:

 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • ul. Kłobucka 23 a
 • 02-699 Warszawa
 • tel. 0-prefiks-22 8579916 wew. 431
 • fax. 0-prefiks-22 6470841
e-mail: koordynacja@pcbc.gov.pl

   
   

e-mail: biuro@sunrise-phu.com.pl